שאלון לבעל 2023


   
  שם ושם משפחה :

   
  שם ושם משפחה של אישתך:

   
  האם יש לך ילדים מנישואים קודמים בחזקתך?

   
  בהנחה ועשית שירות צבאי או לאומי, מהו תאריך השחרור?

   
  האם בשנת 2023 עבדת כשכיר?

   
  האם קיבלת פיצויים מעזיבת מקום עבודה בשנת 2023?

   
  האם בשנת 2023 עשית מילואים?

   
  חתמת אבטלה בשנת 2023?

   
  האם בשנת 2023 הפקדת כספים לביטוח חיים באופן פרטי(שלא דרך מקום העבודה)?

   
  תואר אקדמאי -
   
  האם בשנת 2023 בוצעה משיכת כספים מקרן ההשתלמות \ קופת הפנסיה?

   
  האם ביצעת פעולות במטבעות וירטואליות בשנת 2023 (ביטקוין \ אתריום \ ועוד)?